4 วิธีการเลือกบริการ รับติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมประกันผลงาน

การติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นหนึ่งในระบบรักษาความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับบ้านพักอาศัย ร้านค้า หรือสถานประกอบการต่างๆ เพื่อป้องกันการโจรกรรมและสามารถติดตามเหตุการณ์ได้อย่างละเอียด ดังนั้นการเลือกบริการรับติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยมีแนวทางในการเลือกดังนี้

 1. ดูประสบการณ์และผลงานของบริษัท ก่อนตัดสินใจเลือกบริษัท ให้ตรวจสอบประสบการณ์ในการให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมถึงผลงานที่ผ่านมาเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและมาตรฐานการทำงาน
 2. พิจารณาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ เลือกใช้บริการที่นำเสนออุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่ทันสมัย มีความละเอียดและคุณสมบัติตรงตามความต้องการ เช่น กล้องภาพคมชัด มีระบบการบันทึกที่เชื่อถือได้ สามารถเชื่อมต่อผ่านแอพพลิเคชันได้สะดวก
 3. ตรวจสอบการบริการหลังการติดตั้ง บริษัทผู้ให้บริการที่ดีควรมีบริการหลังการติดตั้ง เช่น การอัพเดทซอฟต์แวร์ การตรวจเช็คระบบ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้ระบบกล้องวงจรปิดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
 4. พิจารณาเรื่องการประกันผลงาน หากมีบริการประกันผลงานหลังการติดตั้ง จะช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพการทำงานของระบบและสามารถเรียกร้องการรับประกันได้หากพบข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน

เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการบริการ เมื่อพิจารณาบริษัทที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ก็สามารถนำราคาและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทมาเปรียบเทียบกัน เพื่อเลือกบริการที่คุ้มค่าที่สุด แต่ต้องไม่ละเลยคุณภาพและการบริการหลังการขาย

บริการ รับติดตั้งกล้องวงจรปิด

สถานที่บริการ รับติดตั้งกล้องวงจรปิด

การมีระบบกล้องวงจรปิดในสถานที่ต่างๆ กลายเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสามารถติดตามเหตุการณ์ได้อย่างละเอียด ดังนั้นจึงมีความต้องการบริการรับติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้

บ้านพักอาศัย การติดตั้งกล้องวงจรปิดในบ้านพักอาศัยถือเป็นมาตรการป้องกันที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโดมิเนียม เพื่อเฝ้าระวังการบุกรุก การลักทรัพย์ และดูแลความปลอดภัยของครอบครัว

 • ร้านค้า ธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ มักจำเป็นต้องมีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักขโมย คอยตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานและลูกค้า รวมถึงใช้ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทต่างๆ
 • โรงงาน คลังสินค้า สถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ต้องมีระบบกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ภายในและภายนอก เพื่อรักษาความปลอดภัยของสินค้า เครื่องจักร พนักงาน และสามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานได้
 • สำนักงาน ศูนย์ราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดในสำนักงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินขององค์กร รวมถึงใช้ในการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก
 • สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ต้องมีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ติดตามพฤติกรรม และป้องกันการก่ออาชญากรรมภายในสถานศึกษา
 • คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ ที่พักอาศัยรูปแบบหมู่บ้านจำเป็นต้องมีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังบริเวณส่วนกลาง ทางเข้า-ออก จุดจอดรถ เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย

นอกจากนี้ ยังมีความต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่สาธารณะอื่นๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า สนามบิน รถประจำทาง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน การติดตามเหตุการณ์ และแก้ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ดังนั้นบริการรับติดตั้งกล้องวงจรปิดจึงมีความต้องการอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ค่าบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่

การติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับบ้านพักอาศัย ธุรกิจ หรือสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนั้นจะแตกต่างกันไปตามขนาดของพื้นที่ จำนวนกล้อง ประเภทและคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เลือกใช้ รวมถึงระดับความซับซ้อนของการติดตั้ง โดยราคาเริ่มต้นของค่าบริการมีดังนี้

 • ระบบกล้องวงจรปิดขนาดเล็ก สำหรับบ้านพักอาศัย

ราคาเริ่มต้นประมาณ 15,000 – 25,000 บาท สำหรับชุดกล้อง 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์บันทึกและจอมอนิเตอร์ รวมค่าติดตั้งและสายสัญญาณพื้นฐาน

 • ระบบกล้องวงจรปิดขนาดกลาง สำหรับร้านค้า สำนักงานขนาดเล็ก

ราคาเริ่มต้นประมาณ 30,000 – 50,000 บาท สำหรับชุดกล้อง 8-16 ตัว รวมอุปกรณ์บันทึก จอมอนิเตอร์ และค่าติดตั้งสายสัญญาณ

 • ระบบกล้องวงจรปิดขนาดใหญ่ สำหรับโรงงาน คลังสินค้า

ราคาเริ่มต้นประมาณ 100,000 บาท สำหรับชุดกล้องประมาณ 16-32 ตัว รวมอุปกรณ์บันทึกความจุสูง จอมอนิเตอร์หลายจอ และค่าติดตั้งสายสัญญาณทั้งระบบ

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาเริ่มต้นขั้นพื้นฐานเท่านั้น หากมีการเพิ่มจำนวนกล้อง ประเภทกล้อง ระบบสัญญาณไร้สาย หรือการติดตั้งระบบที่ซับซ้อนมากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ ควรพิจารณาเรื่องค่าบำรุงรักษาประจำปี ค่าอัพเกรดระบบ และค่าบริการหลังการติดตั้งด้วย เพื่อให้ระบบกล้องวงจรปิดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน

การเลือกบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ มีผลงานที่ดี แม้ราคาอาจจะสูงกว่าบ้าง แต่ก็จะคุ้มค่ากับการได้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน

รวมปัญหาด้านระบบรักษาความปลอดภัย