Category Archives: การรักษาความปลอดภัย

สิ่งที่ขาดไม่ได้ของบ้านแต่ล่ะหลังรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมแต่ล่ะที่ ก็คือระบบรักษาความปลอดภัยแล้วจะวางระบบกันอย่างไรล่ะ และระบบรักษาความปลอดภัยมีกี่รูปแบบแบ่งอย่างไรบ้าง เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มที่ ทางเราจึงได้รวมความรู้เรื่องการวางระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเช่นระบบกล้องวงจรปิด ip camera ตามแต่ละสถานที่มาให้กันคะ