Category Archives: อลูมิเนียม

วัสดุก่อสร้างที่สำคัญและขาดไม่ได้เพื่อช่วยตกแต่งให้สวยงาม ที่ทุกคนเลือกใช้เป็นอันดับต้น ๆ ก็คงจะไม่พ้นตัวอลูมิเนียม ยิงปัจจุบันนี้ตัววัสดุชนิดนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในเรื่องความสวยงามจนถึงปัจจุบันสามารถนำมาแทนวัสดุไม้ และไม้เทียมได้แล้วยิงทำให้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายกันมากขึ้น